Disclaimer

Disclaimer voor www.n4sk.nl

n4sk.NL, hierna te noemen n4sk, verleent u hierbij toegang tot www.n4sk.nl publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
n4sk behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op www.n4sk.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

n4sk spant zich in om de inhoud van www.n4sk.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.n4sk.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van n4sk.
Voor op www.n4sk.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan n4sk nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij n4sk en haar licentiegevers.
De inhoud van www.n4sk.nl is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.
Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van www.n4sk.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is automatisch gegenereerd door Juridox.