Botsing

“Remmen en botsen”, in het vorige blok ging het over de drie soorten bewegingen (versnellen, eenparig bewegen en vertragen). Remmen en botsen zijn een vertraagde beweging. Als je remt vertraag je en hetzelfde gebeurt bij een botsing. Je gaat met een bepaalde snelheid en die wordt verkleind, je vertraagd dan dus. Hoe zorg je er voor dat je niet botst? Dat is de vraag die we in dit blok proberen te beantwoorden.

Om niet te botsen moet je op tijd remmen, maar wat is op tijd? Dat hangt van twee dingen af:

  1. De reactietijd
  2. De remweg

De reactietijd

Laten we beginnen bij de reactietijd. De reactietijd is de tijd die het duurt om te reageren op een onverwachte situatie waarin je moet remmen. Bijvoorbeeld als je voorganger remt, of als er een kind oversteekt. De tijd die het duurt voordat je de rem intrapt, is de tijd die we reactietijd noemen. Als je gewoon rustig aan het fietsen bent dan is je gemiddelde reactietijd ongeveer 0,7 tot 1,0 seconde.

Als je heel erg gefocust bent dan is je reactietijd korter, een mens heeft ongeveer een reactietijd van 0,2 seconden bij een hoge concentratie. Bij het remmen duurt het langer omdat je in die korte tijd ook nog moet bedenken wat de beste oplossing is in de situatie. Vandaar dat je reactietijd in het verkeer langer is. Je reactietijd kan worden beïnvloed, bijvoorbeeld door vermoeidheid of als je niet aan het opletten bent. Je reactie tijd wordt dan groter, je reageert dus later, soms te laat.. Ook gebruik van alcohol, drugs en sommige medicijnen beïnvloeden je reactietijd. Daarom mag je met drank of drugs op ook niet deelnemen aan het verkeer! Ook mag je soms niet rijden als je bepaalde medicijnen gebruikt omdat je reactietijd te lang kan zijn en het gevaarlijk is om deel te nemen aan het verkeer!

BIERMedicijnDrugs

 De remweg

Als je eenmaal reageert en de rem intrapt dan sta je nog niet gelijk stil. Na de reactietijd begint het remmen pas. De remweg is de afstand vanaf het punt dat je begint met remmen totdat je stil staat. De remweg kan net als je reactiesnelheid kort of lang zijn. Dit hangt niet af van het gebruik van drank of drugs, maar van andere omstandigheden, zoals je beginsnelheid, de weg, je remkracht en de totale massa van de auto of fiets (of schip) die moet remmen. We gaan deze omstandigheden/”factoren” bij langs om te kijken wat voor invloed ze hebben op de remweg.

  1. De beginsnelheid
  2. De remkracht
  3. De totale massa

De beginsnelheid

Als je moet remmen dan ben je dus in beweging. Je hebt een snelheid, dit is de beginsnelheid voordat je remt. Hoe hoger je beginsnelheid, hoe groter je remweg. Hoe harder je dus rijdt, hoe meer afstand er nodig is om tot stilstand te komen. Daarom zijn er in wijken vaak maximum snelheden van 30 of 50 km/h. Omdat als je moet remmen voor een plotseling overstekend kind je sneller stil staat dan wanneer je 60 of 70 rijdt. Als je 70 km/h rijdt is je remweg namelijk al twee keer zo lang!!! Die 20 km/h heeft dus erg veel invloed op de remweg. Een belangrijke factor bij het remmen is dus je beginsnelheid.

Beginsnelheid  :Snelheidsmeter    Remmen:  REM

De remkracht

Het woord “remkracht” zegt het al. Dit is de kracht waarmee je remt. Je kunt hard remmen en zacht remmen. Op een asfaltweg heb je een grotere remkracht dan op een zandweg, dit komt omdat je op asfalt meer grip hebt. Ook het weer heeft effect op de remkracht. Op en natte weg is de remkracht kleiner en dus de remweg langer. In bijvoorbeeld België en Frankrijk gelden daarom op snelwegen vaak een andere maximale snelheid als het regent. Bij droog weer mag je daar 130 km/h en bij nat weer 110 km/h. Dit omdat de remkracht op een natte weg minder groot is!

De totale massa

Tot slot heeft de totale massa invloed op de remweg. Hoe zwaarder je auto of fiets beladen is hoe langer het duurt voordat je stil staat. Dit geldt ook voor vrachtwagens die lading vervoeren, hoe meer vracht er is ingeladen hoe groter de remweg.

Leeg(korte remweg):LegeTruckBeladen(lange remweg):BeladenTruck

De stopafstand

Wanneer sta je op tijd stil? Dat was de beginvraag. Je staat op tijd stil als: je totale afstand van de reactietijd en je remweg minder is dan de afstand tot de botsing. De afstand die je aflegt tijdens je reactietijd die moet je dus ook meenemen in je berekening. De stopafstand is de reactie-afstand + de remweg. De reactie-afstand is de afstand die je tijdens je reactietijd hebt afgelegd. En je remweg is de afstand vanaf het punt dat je begint met remmen totdat je stil staat.