Gemiddelde snelheid

Als je in de winterweekenden televisie kijkt heb je grote kans dat er een schaatswedstrijd op is. Tijdens een rit rijden dan twee schaatsers tegen elkaar, de snelste die wint. Soms zie je tijdens zo’n rit de snelheid die de schaatsers hebben. Een snelheid wordt dan weergegeven in kilometer per uur. Als je bij NaSk de snelheid moet uitrekenen dan doen we dat ALTIJD in meter per seconde(m/s). Je moet om de snelheid uit te kunnen rekenen dus twee dingen weten, (m) meter en (s) seconde.

De gemiddelde snelheid van iets of iemand kun je berekenen door de afstand te delen door de tijd.

Bijvoorbeeld: Sven Kramer schaatst de 10 kilometer in 13 minuten. Afstand = 10 kilometer, dat is 10 keer 1000 = 10.000 meter. Tijd = 13 minuten, dat is 13 keer 60 = 780 seconden.

Gemiddelde snelheid is afstand delen door tijd.   

De gemiddelde snelheid van Sven Kramer is dan dus 12,82 meter per seconde. Om dat om te rekenen naar kilometer per uur doe je 12,82 keer 3,6. Daar komt 46,15km/h uit. Sven zijn gemiddelde snelheid in kilometer per uur is dus 46,15km/h. Met de volgende stappen kun je bij elke som de gemiddelde snelheid uit rekenen.

  1. Uitzoeken wat de afstand en tijd is.
  2. Omrekenen van de afstand naar meter en tijd naar seconde.
  3. De formule invullen (Afstand delen door tijd).
  4. Het antwoord geven in meter per seconde.
  5. Omrekenen van meter per seconde naar kilometer per uur. (keer 3,6)

In dit filmpje wordt voorgedaan hoe je een berekening kan maken:

Nog een voorbeeld: Rikje rent 100meter in 15,38seconden. We willen de gemiddelde snelheid in (m/s) weten. Dan doen we meter/seconde (het “/” teken betekent “gedeeld door“). We krijgen dan meter / seconde –> 100/15,38. Dit reken je uit op je rekenmachine en er komt 6,5 uit. De snelheid van Rikje was gemiddeld over 100 meter dus 6,5m/s.  De gebruikte formule is dan: gemiddelde snelheid = afstand / tijd.

woman-running2Rikje gaat dus 6,5 meter per seconde (m/s). Om er achter te komen hoeveel kilometer per uur (km/h) dat is moeten we het omrekenen. Hieronder vind je hoe je dat kunt doen:

  • 1 kilometer = 1000 meter
  • 1 uur = 60 minuten
  • 1 minuut = 60 seconden
  • 1 uur = 60 minuten = 3600 seconden

In dit filmpje een korte uitleg van het omrekenen van m/s naar km/h en andersom!

Als je van m/s naar km/h omrekent kun je “x3,6” doen, wil je van km/h naar m/s dan doe je “/3,6“. Het getal 3,6 is dus belangrijk om te onthouden voor het omrekenen van m/s naar km/h en andersom. En je weet nu ook waarom!