Schakelschema

schematisch4

In een elektrische schakeling heb je altijd verschillende onderdelen. In het echt zien deze er anders uit dan op een tekening. Het is daarom van belang dat je enkele schematische onderdelen kent. Hieronder een kort lijstje met symbolen die je moet kennen. Een tekening van een schakeling noem je een “schakelschema”.

De verschillende symbolen kun je op verschillende manieren in een schakeling zetten. We gaan enkele voorbeelden bij langs.

Serieschakeling

serie2lamp2

Een serieschakeling is een schakeling met een serie apparaten achterelkaar aangesloten. Een serieschakeling is een stroomkring en heeft geen vertakkingen. Het is dus een lange rij(serie) apparaten achterelkaar. Als er één apparaat in die serie kapot gaat dan krijgen de andere apparaten geen stroom meer en gaan ze dus uit.

Parallelschakeling

parallel2lamp

Bij een parallelschakeling zijn de apparaten allemaal rechtstreeks verbonden met de spanningsbron. Elk apparaat heeft zo zijn eigen stroomkring. Als in een parallelschakeling één van de apparaten kapot gaat dan blijft de rest wel werken omdat ze gewoon hun eigen stroomkring hebben. Ze kunnen rechtstreeks bij de batterij.

Zelf oefenen

Je kunt heel eenvoudig zelf oefenen met schakelingen bouwen. Zie Blok 8.6 voor verdere instructies. Je leert daar te werken met een “Applet”

Nog even twee afsluitende filmpjes voor extra duidelijkheid.

VRAGEN BIJ DIT BLOK