Schakelschema

In een elektrische schakeling heb je altijd verschillende onderdelen. In het echt zien deze er anders uit dan op een tekening. Het is daarom van belang dat je enkele schematische onderdelen kent. Hieronder een kort lijstje met symbolen die je moet kennen. Een tekening van een schakeling noem je een “schakelschema”.
schematisch4

De verschillende symbolen kun je op verschillende manieren in een schakeling zetten. We gaan enkele voorbeelden bij langs.

Serieschakeling

Een serieschakeling is een schakeling met een serie apparaten achterelkaar aangesloten. Een serieschakeling is een stroomkring en heeft geen vertakkingen. Het is dus een lange rij(serie) apparaten achterelkaar. Als er één apparaat in die serie kapot gaat dan krijgen de andere apparaten geen stroom meer en gaan ze dus uit.
serie2lamp2

Parallelschakeling

Bij een parallelschakeling zijn de apparaten allemaal rechtstreeks verbonden met de spanningsbron. Elk apparaat heeft zo zijn eigen stroomkring. Als in een parallelschakeling één van de apparaten kapot gaat dan blijft de rest wel werken omdat ze gewoon hun eigen stroomkring hebben. Ze kunnen rechtstreeks bij de batterij.
parallel2lamp

Zelf oefenen

Je kunt heel eenvoudig zelf oefenen met schakelingen bouwen. Zie Blok 8.6 voor verdere instructies. Je leert daar te werken met een “Applet”

Het maken van schakelingen (Alléén gelijkspanning)

Klik om op te starten

Nog even twee afsluitende filmpjes voor extra duidelijkheid.

VRAGEN BIJ DIT BLOK