BB: Je herkent de productie van drinkwater uit grondwater en oppervlaktewater, dat dit water wordt gezuiverd en wordt getransporteerd door waterleidingen. KGT: Je beschrijft de productie van drinkwater uit grondwater en oppervlaktewater, dat dit water wordt gezuiverd en wordt getransporteerd door waterleidingen.

Dit blok bestaat uit het kijken van filmpjes met daarbij vragen. Bij elk filmpje horen steeds vragen die je moet maken.

Les 1:

Filmpje:  Vragen: 

 

Les 2:

Filmpje:  Vragen: