Voor de inhoud van deze pagina is informatie gebruikt van “wikiwijs” (klik voor een doorlinkje)

BB: Je herkent dat stoffen een verschillende dichtheid hebben. KGT: Je beschrijft dat stoffen een verschillende dichtheid hebben.

Leerblokje

Leer de onderstaande tabel uit je hoofd.

Grootheid: Symbool: Eenheid: Symbool:
dichtheid 𝜌 gram per kubieke centimeter g/cm³
massa m gram g
volume V kubieke centimeter cm³

Massa

Massa is de hoeveelheid materiaal waaruit een voorwerp bestaat.
Massa meet je met een balans.
Hieronder zijn 2 soorten afgebeeld, een ´gewone´ handbediende- en een elektronische balans.


Het symbool voor de grootheid massa is de kleine letter m.
 Achter het getal komt de eenheid.
De eenheid van massa is kilogram(kg). 1 kilogram = 1000 gram.

Volume – regelmatig voorwerp

Van een regelmatig voorwerp meet je met een liniaal de lengte, breedte en de hoogte.


Daarna gebruik je de formule  V = l x b x h om het volume te berekenen.
De V is een hoofdletter;  de l, b en h zijn kleine letters. Let op! Zorg dat alle afmetingen in centimeter zijn!

Volume – onregelmatig voorwerp

Bij een onregelmatig voorwerp gebruik je de: dompelmethode.


1.   Vul een maatglas tot een bepaalde hoogte (bijv. 50 cm3)
2.   Dompel de steen in het  maatglas.
3.   Lees opnieuw de stand van de vloeistof (bijv. 70 cm3)
4.   Het volume van de steen is:
Vsteen = 70 cm3 – 50 cm3 = 20 cm3

Dichtheid

Elke stof bestaat uit hele kleine deeltjes die met elkaar de massa van de stof vormen.
 Deze kleine deeltjes worden moleculen genoemd.
 Over het algemeen kan je zeggen:

  • Hoe dichter de moleculen op elkaar zitten des te groter is de dichtheid van de stof.
  • Hoe verder de moleculen van elkaar af zitten des te kleiner is de dichtheid van de stof.

Bij een vaste stof zitten de moleculen dicht bij elkaar >> grote dichtheid.

Bij een vloeistof zitten de moleculen verder van elkaar >> kleinere dichtheid.

Bij een gas zitten de moleculen ‘ver’ van elkaar >> kleinste dichtheid.

Let op: er zijn uitzonderingen op deze regel omdat moleculen van verschillende stoffen ook een verschillende opbouw hebben.

Tabel met de dichtheid van stoffen

Hieronder enkele stoffen met hun dichtheid in gram per kubieke centimenter:

Maak bij het maken van het huiswerk gebruik van de tabel hierboven!