Blok 7: Stoffen en materialen

7.1: stofeigenschappen (1.1.1)

BB: Je herkent stoffen aan de hand van de stofeigenschappen kleur, geur, oplosbaarheid in water, elektrische geleiding, kookpunt, en smeltpunt. KGT: Je beschrijft stoffen aan de hand van de stofeigenschappen kleur, geur, oplosbaarheid in water, elektrische geleiding, kookpunt, en smeltpunt.

7.2: faseovergangen (1.1.2)

BB: Je herkent dat faseovergangen van stoffen kunnen worden veroorzaakt door verwarmen of afkoelen. KGT: Je beschrijft dat faseovergangen van stoffen kunnen worden veroorzaakt door verwarmen of afkoelen.

7.3: gevaren van stoffen (1.1.3)

BB: Je noemt welke gevaren het gebruik van bepaalde stoffen met zich meebrengt en herkent hoe deze gevaren worden aangegeven op pictogrammen en etiketten, zoals mate van brandbaarheid, giftigheid, explosiviteit. KGT: Je beschrijft welke gevaren het gebruik van bepaalde stoffen met zich meebrengt en herkent hoe deze gevaren worden aangegeven op pictogrammen en etiketten, zoals mate van brandbaarheid, giftigheid, explosiviteit.

7.4: dichtheid (1.1.4)

BB: Je herkent dat stoffen een verschillende dichtheid hebben. KGT: Je beschrijft dat stoffen een verschillende dichtheid hebben.

7.5: zinken, zweven, drijven (1.1.5)

BB: Je herkent dat voorwerpen zinken, zweven of drijven aan de hand van de dichtheid van stoffen. KGT: Je beschrijft aan de hand van de dichtheid van stoffen dat voorwerpen zinken, zweven of drijven.

7.6: gebruik van stoffen (1.1.6)

BB: Je herkent stoffen aan de hand van de mate warmtegeleiding en brandbaarheid. KGT: Je beschrijft stoffen aan de hand van de mate van warmtegeleiding en brandbaarheid.

7.7: drinkwater (1.1.7)

BB: Je herkent de productie van drinkwater uit grondwater en oppervlaktewater, dat dit water wordt gezuiverd en wordt getransporteerd door waterleidingen. KGT: Je beschrijft de productie van drinkwater uit grondwater en oppervlaktewater, dat dit water wordt gezuiverd en wordt getransporteerd door waterleidingen.