In dit blok gaan we voor het eerst echt rekenen met energie! En wel aan de zwaarte energie. De zwaarte energie is afgekort “Ez” en berekenen we in Joule. Joule is de eenheid voor energie.

Voor het berekenen van zwaarte energie is een formule. Met deze formule kunnen we uitrekenen hoeveel zwaarte energie een object bevat op een bepaalde hoogte. Andersom werkt het ook, als we een object een bepaalde hoogte willen tillen, kunnen we met deze formule berekenen hoeveel Joule aan energie dat kost.

Ez = m * g * h

In de tabel hieronder staat wat elke letter betekent.

Een voorbeeld om duidelijk te maken hoe we deze informatie kunnen gebruiken bij een vraag. We zien hieronder 2 pakken melk. Het ene pak bevat 1L melk en weegt 1kg. Het andere pak melk is halfvol en weegt 0,5kg. Beide pakken melk zijn op 2m hoogte. Wat is de zwaarte energie van het pak melk van 1kg? Hieronder de berekening:

Ez = m * g * h

  • m = 1kg
  • g = 10
  • h = 2m

Om Ez uit te rekenen hebben we dus alle gegevens. m * g * h –> 1kg * 10 * 2m = 20J

Het juiste antwoord is dus 20Joule.

In het kort de informatie over dit blok in een filmpje:

Hieronder het huiswerk met een aantal oefenopgaven:

Of KLIK HIER voor de huiswerk opdrachten.