PowerPoint uit de les:

Opdracht :

  • Zoek een “perpetuum mobile” voorbeeld op YouTube.
  • Zoek uit hoe hij werkt en schrijf op hoe hij werkt. (typen in Word of NotePad)
  • Werkt dit echt? Zoek dit eventueel uit met behulp van Google of Wikipedia
  • Stuur je antwoord naar mr.tjalsma@gmail.com of via Magister, zet je naam er bij! // heb je les van meneer Simpson dan mail je het naar: T.Simpson@MaritiemeAcademieHarlingen.nl