PowerPoint uit de les:

Opdracht (in tweetallen):

  • Zoek samen een “perpetuum mobile” voorbeeld op YouTube.
  • Zoek samen uit hoe hij werkt en schrijf op hoe hij werkt. (typen in Word of NotePad)
  • Werkt dit echt? Zoek dit eventueel uit met behulp van Google of Wikipedia
  • Stuur jullie antwoord naar mr.tjalsma@gmail.com of via Magister, zet allebei jullie namen er bij!