In dit blok gaan we leren wat we bedoelen met een energieomzetting. Verder proberen we er achter te komen hoe goed energie gebruikt kan worden.

Energieomzettingen

In een energiecentrale, die we nu erg goed kennen vindt ook energieomzetting plaats. Er wordt dus eigenlijk geen energie opgewekt maar omgezet! In het plaatje hieronder zie je welke energieomzettingen er allemaal te vinden zijn in een energiecentrale. (Tekening door Coen)

Er zijn naast de energiecentrale meer voorbeelden van energieomzettingen. In het volgende filmpje nog twee voorbeelden. Hier wordt ook verteld hoe je het natuurkundig kunt opschrijven (met behulp van pijltjes).

Wat is rendement?

In het filmpje zie je dat er steeds een energieomzetting is met meerdere energievormen na de tijd. Meestal is maar 1 energiesoort degene die gebruikt wordt. In een auto gebruik je de warmte nauwelijks. Dit betekent dat een deel van de energie niet nuttig is. De energie die WEL nuttig is dat noem je het “rendement”. In een auto is dat het deel dat van chemische energie omgezet wordt in beweging. Het rendement is in procenten en kun je uitrekenen met de volgende formule:

Pas in klas 3 ga je hiermee rekenen, maar voor nu moet je weten wat “rendement” betekent! Wiskunde is hierbij belangrijk.

Het huiswerk:

  1. Schrijf op wat voor energieomzettingen er op een schip allemaal zijn (er zijn er heel veel);
  2. Zoek op YouTube “Rube Goldberg machine”, kies een filmpje en schrijf op wat voor soort energieomzettingen er in dat filmpje te zien zijn.
  3. Mail je antwoord naar mr.tjalsma@gmail.com of stuur je antwoorden door via Magister. // heb je les van meneer Simpson mail dan naar: T.Simpson@MaritiemeAcademieHarlingen.nl