Energie opwekken

Iedereen gebruikt energie, iedereen weet ongeveer wat we bedoelen met energie, maar wat is energie precies?

Hoe breed is energie?

Energie is een breed begrip, het is een erg breed onderwerp. Energie is overal om ons heen! Als je iets optilt valt het daarna naar beneden. Als je iets verwarmt koelt het daarna weer af. Er gebeurt in beide gevallen iets. En als er iets gebeurt, als er iets verandert, dan is daar energie voor nodig. Als je op je fiets vooruit wilt, of met een auto, dan gebeurt er iets. Er is dus energie nodig om te bewegen. Ook als je een lamp aan doet is daar energie voor nodig. In alle bovenstaande situaties hebben we het over “energie”, maar als je iets opwarmt dan gebeurt er iets anders dan wanneer je met de auto weg rijdt. Of wanneer je een lamp aan doet. Energie is dus een erg breed onderwerp. Vandaar dat heel blok 10 gaat over “energie”.

Elektrische energie opwekken

Ook bij het opwekken van elektrische energie moet er iets gebeuren. Elektrische energie kan op verschillende manieren worden opgewekt.

  1. Fossiele brandstoffen verbranden (grijze energie);
  2. Kernreacties (kernenergie);
  3. Met hulp van de natuur (groene energie)

Grijze energie

Hieronder is een schematische tekening weergegeven van een kolencentrale. In een kolencentrale wordt met behulp van kolen elektrische energie opgewekt. De kolen worden verbrand, vervolgens wordt met die warmte water verwarmd. De stoom gaat met hoge snelheid via buizen naar een turbine. De turbine is aangesloten op een generator (grote dynamo), de generator zorgt ervoor dat er elektrische energie opgewekt wordt.

Kernenergie

Hieronder een filmpje over de werking van een kerncentrale, als je goed oplet kun je heel veel overeenkomsten vinden met een “grijze energie” centrale. Het enige verschil is hoe het water opgewarmd wordt.

Groene energie

Over groene energie is elke dag meer informatie te vinden. Om je goed in te lezen over groene energie kun je eens googlen naar “groene energie”. Hieronder een van de zoekresultaten (je hoeft deze niet helemaal door te lezen!).

Nog enkele zoektips: waterkrachtcentrale, windturbine, zonnepanelen, of kijk een hier.

Huiswerk bij dit blok:

  1. Maak een tekening van een energiecentrale(kolen, gas of kern) na en benoem daarin de onderdelen (mag in Paint of op papier), schrijf erbij per onderdeel wat er gebeurt!;
  2. Kies een vorm van groene energie (windturbine, waterkrachtcentrale, zonnepanelen, enz..) en schrijf daar de voordelen en de nadelen die je kunt bedenken. Weet je niks? Zoek dan op internet voor en nadelen. (minimaal 2 voordelen en 2 nadelen, meer is altijd beter!)
  3. Inleveren via E-mail of in de les op papier. E-mailadres: mr.tjalsma@gmail.com  // heb je les van meneer Simpson mail dan naar: T.Simpson@MaritiemeAcademieHarlingen.nl

Huiswerk deel 2:

  1. https://www.bookwidgets.com/play/GBXE8B