Geluidssnelheid en sterkte

De geluidssnelheid

is de snelheid waarmee geluid zich verplaatst. Geluid heeft in lucht een snelheid van 343 m/s (meter per seconde). Dat betekent dat in 1 seconde het geluid 343 meter verder is. 343m/s = 1234km/h (kilometer per uur). Het geluid gaat dus veel sneller dan een auto, trein of schip. Een F-16 kan wel de geluidssnelheid halen, maar dat zijn dan ook vliegtuigen die heel erg snel kunnen! Hieronder een kort filmpje waarin ze een proefje doen waarin je kunt zien dat geluid langzamer is dan licht, licht gaat namelijk 300.000.000m/s dat is 1.080.000.000km/h (meer dan 1 miljard kilometer per uur!!!)

Geluidssterkte

Hoe “sterk” is een geluid, we bedoelen hier eigenlijk mee hoe hard is het geluid. Hoe sterker het geluid, hoe harder het klinkt. Hoe harder je op een fluit blaast, hoe harder het geluid is dat eruit komt. Als je sterk bent kun je harder op een drumstel slaan. Hoe harder je op een drumstel slaat, hoe harder het geluid is dat eraf komt. Dat komt omdat de trilling dan sterker is, het vel van het drumstel gaat verder op en neer. Hierdoor wordt het luchtdruk verschil (wat geluid eigenlijk is) groter. Een groter drukverschil betekent dat het geluid harder is!

Met een oscilloscoop-app (voor Android en iPhone), kun je geluiden onderzoeken. Je kunt onderzoeken of een toon hoog of laag is, maar ook kun je aan de geluidsgolven die een oscilloscoop maakt zien of een geluid hard of zacht is. In de plaatjes hieronder kun je zien hoe je aan een geluidsgolf kunt zien of een geluid hard of zacht is.

T1.0.56T1.1.27

Deze geluidsgolven hierboven zij van hetzelfde geluid. De toon klinkt hetzelfde. Dit zie je aan de trillingstijd(de liniaal met T1). Die is in beide grafieken hetzelfde, namelijk 2,27milliseconden (dat is 0,00227seconden). Toch is het ene geluid harder dan de andere. Hoe kun je dit zien. Plaatje een heeft niet zulke “hoge” golven als plaatje twee. Aan de hoogte zie je of een geluid hard is, hoe hoger de golf, hoe harder het geluid. Bij plaatje twee staat het volume van de radio dus het hardst. De hoogte van een geluidsgolf noem je de “amplitude”. Hoe hoger de golf, hoe grotere amplitude hij heeft, als het geluid uitdooft en steeds zachter wordt, dan word de amplitude steeds kleiner, tot het geluid helemaal weg is. Dan is de amplitude 0.

Voor de sterkte van het geluid kun je ook een decibelmeter gebruiken. Deze wordt vaak gebruikt om te meten of de muziek in een discotheek te hard staat, of hoeveel geluid een auto maakt. Als een auto teveel herrie maakt dat kan hij afgekeurd worden! Hieronder een tabel met voorbeelden van geluidsbronnen en de daarbij behorende geluidssterkte in dB(A).

Voorbeeld: geluidssterkte in dB(A): door de mens ervaren als:
 pijngrens 140 keihard
 popconcert 130
 toeterende auto op 2 meter 120
drilboor 110
discotheek 100
passerende trein op 25 meter 90 hard
drukke verkeersweg 80
stofzuiger op 1 meter 70
een klas in stilte aan het werk 60 zacht
woonstraat overdag 50
fluisteren 40
bladgeruis in het bos 30 stil
horloge 20
ademen 10
gehoordrempel 0

gehoordrempel.pijngrens

Je ziet dat het geluid van de gehoordrempel(keizacht) gaat tot de pijngrens(keihard). De “gehoordrempel” is het punt vanaf waar we iets kunnen horen (0dB(A)). De pijngrens is het punt waar het geluid teveel pijn doet om het te willen horen, je trommelvliezen gaan er echt zeer van doen! Je wilt dan zo snel mogelijk weg.

Klik hier voor meer informatie over geluidssterkte en gehoorschade.